✪ Albin Pump lànhà sản xuất máy bơm nhu động có lịch sử lâu đời tại Pháp thành lập vào năm 1928.
✪ Chuyên thiết kế máy bơm nhu động công nghiệp áp suất cao và thấp, máy bơm vòi và máy bơm ống.

Hết hàng

Liên hệ đặt hàng

Hết hàng

Liên hệ đặt hàng

Hết hàng

Liên hệ đặt hàng

Hết hàng

Liên hệ đặt hàng

Hết hàng

Liên hệ đặt hàng

Hết hàng

Liên hệ đặt hàng

Hết hàng

Liên hệ đặt hàng