✪ Chiorino là tập đoàn được thành lập từ năm 1906 có trụ sở chính đặt tại nước Ý.
✪ Cung cấp băng tải PU, PVC, V đai, dây đai tròn, dây đai dẹt truyền động lâu đời của châu Âu.

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn