✪ Chiorino là tập đoàn được thành lập từ năm 1906 có trụ sở chính đặt tại nước Ý.
✪ Cung cấp băng tải PU, PVC, V đai, dây đai tròn, dây đai dẹt truyền động lâu đời của châu Âu.

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn