✪ MIYAWAKI là nhà sản xuất bẫy hơi và thiết bị điều khiển cho các chất lỏng và khí. Các sản phẩm và dịch vụ hơi nước của hãng đã được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp trong suốt nhiều năm qua.
✪ Các dòng sản phẩm luôn tập trung vào tiết kiệm năng lượng và giảm thất thoát năng lượng. Các sản phẩm bền bỉ, dễ bảo trì, góp phần giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải CO2 trên toàn thế giới.

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn