✪ Pall Corporation là công ty hàng đầu thế giới về lọc, tách và tinh chế công nghệ cao. Cung cấp các giải pháp để đáp ứng nhu cầu quản lý chất lỏng.
✪ Pall Life Science về các ngành công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, thực phẩm, đồ uống và phòng thí nghiệm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.