Conveyor Belts D110-13937 DHI

567 lượt xem

Conveyor Belts D110-13937 DHI L=3550mm, W=350mm

Băng tải xanh L3550mm, W=350 ( Có chứng nhận thực phẩm, MOQ)

BÁO GIÁ NHANH

Mã: D110-13937 Danh mục:
Brand:DHI